+36-70-637-92-93
Üdvözöljük! Ha kérdése van, várjuk levelét vagy telefonhívását!
kérdése van? oldaltérkép megrendelőlap

Minőség, számítások és a tanúsítvány tartalma

Épületek minősítési osztályai

A jobb oldali táblázatban a lehetséges minősítési osztályok láthatóak. A besorolás alapja az összesített energetikai jellemző és a követelményszint százalékos aránya. A referencia érték a "közel nulla energiaigény" uniós előírása alapján van rögzítve a BB kategória aljához, a többi kategóriát ehhez viszonyítjuk, és az ettől mért százalékos eltérés alapján kapja a besorolási jelzést az ingatlan. A dupla betűjelzés arra szolgál, hogy a korábbi években alkalmazott, enyhébb szigorúságú skálával ne legyen összekeverhető az új rendszer.

AA++ Minimális energiaigényű < 40 %
AA+ Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú 41–60 %
AA Követelménynél jobb 61–80 %
BB Követelményeknek megfelelő 81–100 %
CC Korszerű 101–130 %
DD Korszerűt megközelítő 131–160 %
EE Átlagosnál jobb 161–200 %
FF Átlagos 201–250 %
GG Átlagost megközelítő 251–310 %
HH Gyenge 311-400 %
II Rossz 401-500 %
JJ Kiemelkedően rossz 501 < %

Az ingatlanállomány minősége

Az alábbi grafikonon megtekinthető az Országos Építésügyi Nyilvántartásba beérkezett tanúsítványok besorolása Budapesten. Az értelmezéshez tudni kell, hogy a BB és annál jobb kategóriák eléréséhez megújuló energiaforrással is rendelkezni kell (napelem, napkollektor, biomassza stb.), ez okozza az alacsony darabszámot ezekben az osztályokban.

grafikon az átlagos besorolásról Budapesten

TanúsítasAz energiatanúsítvány tartalma

Összefoglaló lap

Ezt az előlapot az e-tanúsítás kormányzati portálja generálja, amikor a tanúsítványt beküldjük az adatbázisba. Ezen az oldalon megtalálható az ingatlan címe, helyrajzi száma, a megrendelő neve és lakcíme, a legfőbb kalkulációs mutatószámok a besorolással együtt, a javaslati rész kivonata, és a javaslat megvalósításával elérhető besorolás.

Kalkuláció

A besorolás alapjául szolgáló számítási rész meglehetősen szakmai jellegű, ebben részletesen dokumentálva vannak a számítás alapjául szolgáló gépészeti és épületszerkezeti jellemzők. Itt megtalálhatók a lakásról felvett rétegrendek, nyílászárók és más számítási alapadatok, többek között a gépészeti rendszerekről.

Hogy milyen besorolást kap az ingatlan, a tényezők két fő csoportjától függ: milyen a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége - ezáltal mekkora a hőveszteség, és hogy ez a hőveszteség milyen energiaforrásból és mekkora hatásfokkal van pótolva. A tanúsítványban tulajdonképp az energiafelhasználást számoljuk ki, és ezt az alapterülettel elosztva egy négyzetméterre vonatkoztatjuk, így biztosítva hogy a számérték független legyen az ingatlan méretétől.

A tanúsítványban a minőséget a vizsgált rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a viszonyítási alapként szolgáló rendeltetési egység ugyanezen mutatójának százalékban kifejezett arányával jellemezzük. Ennek az arányszámnak az értéke alapján határozzuk meg az ingatlan minőségi osztályának betűjelét a besorolási táblázat szerint. A számításokat kötelezően a 7/2006 TNM rendelet szerint kell végeznünk.

Javaslati rész

A tanúsítvány készítője írásos javaslatot kell, hogy tegyen azokról a korszerűsítésekről, amelyeket a leginkább indokoltnak vél. A javaslatban tételesen felsorolásra kerül, hogy mely szerkezetek milyen beavatkozást igényelnek, és ezek nagyságrendileg mekkora beavatkozási munkával járnak. Külön tárgyaljuk az épületszerkezetek és a gépészeti rendszerek fejlesztési lehetőségeit. A megfogalmazott javaslatok semmilyen kötelezettséggel nem járnak. A javaslatok egyidejű megvalósítása esetén elérhető besorolás is itt szerepel, ami azt hivatott megmutatni, hogy milyen szintre lehet feljavítani a lakást/rendeltetési egységet az ésszerűség keretei között.

Hogyan javítható az energiaosztály?

Az alábbi fejlesztésekkel lehetőség van a minőség - és egyben a besorolás – javítására:

  • a hőveszteség csökkentésével: a szerkezetek hőszigetelő képességének javításával, jobb ablakok, falazatok alkalmazásával. A javaslati részben leírtak megvalósításával,
  • olcsóbb energiahordozók alkamazásával: pl fatüzeléssel, megújuló energiák bevonásával (napkollektor, fotovoltaikus elemek), hálózati villamos áram használatának kerülésével,
  • magasabb hatásfokú épületgépészeti berendezésekkel: pl. kondenzációs gázkazán telepítésével, hővisszanyerős szellőztetéssel stb.

A javaslatban felsoroljuk a racionális keretek között fejleszthető épület-elemeket, és fejlesztési módjukat.

Kell-e a helyszíni szemle?

Igen, a szakmai álláspont szerint minden esetben kell helyszíni szemlét tartanunk, ez alól csak az jelent kivételt, ha a tanúsítvány új épületre készül, a használatbavételi bejelentés kötelező mellékleteként. Ebben az esetben a kiviteli tervek és a felelős műszaki vezető nyilatkozata alapján készül a számítási dokumentáció.

Mit kell megtekinteni a szemle során?

Ha nem állnak rendelkezésre építészeti tervek (használt lakások esetében általában ez a helyzet), akkor fel kell mérni a rendeltetési egység alaprajzát, falait, födémeit, ablakait, stb. (minden hűlő felületét). Feljegyezzük az üzemelő gépészeti berendezések kazánok, hőtermelők, légkondicionálók, légtechnikai gépek típusát és paramétereit. Ezek az adatok szolgálnak majd a számítás alapjául.

Tanúsítás használatbavételi engedélyhez

Abban az esetben, ha a közelmúltban új épületet épített, a használatbavételi bejelentéshez kapcsolódóan előírják az energiatanúsítvány elkészíttetését. Ilyenkor helyszíni szemlét tartani nem kötelező, a saját mérések helyett a kiviteli tervrajzokból dolgozunk, aminek a valóságtartalmát a felelős műszaki vezető nyilatkozatban igazolja. Ha Ön új építéshez kéri munkánkat, akkor kérjük előkészíteni az építési hatóság használatbavételt engedélyező határozatát, az ingatlan adatait, a kiviteli terveket, és a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot.

Hőkamerás vizsgálat

Általános esetben nincs szükség hőkamerás vizsgálatra a tanúsítvány elkészítéséhez, mivel az épületszerkezetek – kevés kivételtől eltekintve - e nélkül is azonosíthatóak. A hőkamerás méréseket általában hibafeltárásra alkalmazzák, és erre is csak az év leghidegebb hónapjaiban van lehetőség. Kellően nagy a hőmérsékletkülönbségre van szükség a külső-belső tér között, ugyanis csak ekkor válnak láthatóvá a hőáramok a kamera számára.

Milyen számítási lehetőségek nyílnak a tanúsítvány elkészítése után?

Miután elkészült a számítás a tanúsítványhoz, igen pontos becslésekkel lehet élni az egyes korszerűsítések megtérülését illetően. Gyakorlatilag Forintra pontosan meg lehet állapítani, hogy egy hőszigetelés mennyi megtakarítást eredményez a fogyasztásban. Ez az érték összevethető a beruházási költséggel, ami alapján meghatározható a megtérülési idő. Gyakori kérdés például, hogy hány centi vastag homlokzati hőszigetelést alkalmazzunk; többek között ez is egyértelműen megállapítható a számítások alapján.

Van-e hatása a tanúsításnak és a besorolásnak az ingatlan piaci értékére?

A tanúsítási koncepció fő célja, hogy a jobb energetikai minőségű épületeket részesítsék előnyben a piaci szereplők. Amint ez megvalósul, szükségszerűen befolyásolja a piaci árakat is, hiszen bizonyos ingatlanok könnyebben eladhatóak lesznek. A gyakorlatban – legalábbis Magyarországon - ez még nem érzékelhető, néhány nyugat-európai országban azonban már sokkal tájékozottabb a lakosság, nagyobb hangsúlyt fektetnek az energiaosztályra, ami a piaci árakra is hatással van.

Információ
+36-70-637-92-93