+36-70-637-92-93
Üdvözöljük! Ha kérdése van, várjuk levelét vagy telefonhívását!
kérdése van? oldaltérkép megrendelőlap

Uniós és magyar energiapolitika

Az EU a világ második legnagyobb energiafogyasztója az Egyesült Államok után, azonban termelésének felét importált energiahordozókból kénytelen előállítani. A közösség az energiaproblémák megoldása során nem a függőség megszüntetésére törekszik, hanem az ellátásbiztonság növelésére, a versenyképesség megőrzésére, és emellett a természeti környezet megóvására. Az ellátásbiztonság növelésére viszonylag korlátozott az eszköztárunk: a kereslet visszafogása és a felhasználási hatékonyság növelése érdekében tudunk erőfeszítéseket tenni. Az uniós közösség energiafogyasztásának kb. 40 %-a kerül felhasználásra a lakossági és szolgáltatói szektorban, így ennek a területnek a célbavétele kézenfekvő, ugyanakkor egy itt véghezvitt csökkentés könnyebben is megvalósítható, mint az ipari fogyasztás területén. A közös célok kijelöléséhez és eléréséhez kiadott direktívákhoz igazodnak az egyes nemzeti tervek, és az energetikai tanúsítvány rendszerének bevezetése. Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve, a Nemzeti Energiastratégia 2030 és a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv olyan írott dokumentumok, amik az európai normatívákkal összhangban készítik elő az elkövetkező évek fejlesztéseit és az ehhez adható pályázati támogatásokat.

Fenntarthatóságot illusztráló ábra

TanúsítasA tanúsítási rendszer

A tanúsítás célkitűzése az ingatlanok összehasonlíthatóvá tétele, hogy az eltérő jellegű létesítmények is objektív módon viszonyíthatók legyenek egymáshoz, az energiafogyasztásuk szempontjából. Ennek az elvnek a megvalósításához találták ki az ún. „standard fogyasztót”, aki gyakorlatilag egy átlagos elképzelt lakó, aki adott mennyiségű melegvizet használ el, adott gyakorisággal szellőztet, 20 fokos belső hőmérsékletet tart, stb. Minden lakásba ezt a fogyasztót helyezzük el, az energiafogyasztást vele számoljuk ki, így biztosítva azt, hogy az adott tulajdonostól függetlenül, általánosan értékelhessük az építményeket, ezen belül is kiemelten a lakásokat. Mivel a tanúsítás koncepciója mindössze néhány éves, egyelőre a köztudatban csak korlátozottan van jelen. Egészen a közelmúltig, még az elnevezés sem tisztult le, de ma már úgy tűnik, a magyar nyelvben a "lakás zöldkártya" vagy "lakcímke" név nem fog meghonosodni.

SzámításokEgységes számítási módszertan

Olyan egységes módszer került kidolgozásra az épületenergetikai számításokhoz, amely megbízhatóan modellezi az épületek energia-folyamatait, részletesen figyelembe véve a helyi adottságokat (például éghajlati jellemzőket) és a konkrét épület tulajdonságait. Korábban ilyen átfogó algoritmus nem létezett; Magyarországon a 7/2006 TNM rendelettel emelték jogerőre ezt a számítási módszert.

Többszintű követelményrendszer

Háromszintű energetikai követelményrendszer került bevezetésre, amely az épületszerkezetek, az egész épület és a gépészeti rendszerek szintjein minimálisan elérendő értékeket határoz meg. A követelmények drasztikus szigorítása várható 10 éven belül: a 2020-as évek elejére a közel nulla felhasználású épületek elérése a cél.

Támogatási pályázatok lakosságnak és vállalkozásoknak

Otthon Melege Program, GINOP, VEKOP, KEOP, ZBR

Számos energiahatékonysági pályázati program fut az EU és a Magyar Állam támogatásával, amelyek keretében vissza nem térítendő ámogatás igényelhető. Ha Ön is indulna Otthon Melege Programon vagy más GINOP, VEKOP, KEOP, ZBR pályázaton, várjuk megkeresését!

Pályázzon a támogatásra velünk!

Vállalkozásunk alkalmas a legtöbb épületenergetikai pályázati anyag elkészítésére, ezért ha Ön üzemeltető vagy tulajdonos, és épületével indulni szeretne, kérjen tőlünk bővebb tájékoztatást a lehetőségekről!

Energetikai tanúsítás pályázatokhoz

A pályázatok elengedhetetlen része az épületenergetikai tanúsítás, amely azt hivatott alátámasztani, hogy a tervezett beruházással mekkora megtakarítást fog elérni az építmény. Ez a gyakorlatban két tanúsítvány elkészítését jelenti, az egyik a mostani állapotra készül a másik pedig a tervezett állapotra.

Információ
+36-70-637-92-93