+36-70-637-92-93
Üdvözöljük! Ha kérdése van, várjuk levelét vagy telefonhívását!
kérdése van? oldaltérkép megrendelőlap

Energetikai tanúsítvány

Az Európai Unió direktívájának megfelelően a tagállamok egyedi jogszabályokkal biztosítják, hogy az épületek építésekor, eladásakor és bérbeadásakor a vásárló vagy bérlő személyek az energiafelhasználásra vonatkozó igazolást kapjanak. Az igazolásnak tartalmaznia kell az építmény energiahatékonyságának aktuális színvonalát, és ezt közérthető módon kell kifejeznie. Az igazolás legfeljebb 10 évig lehet érvényes. Tartalmazza továbbá a vonatkozó referenciaértéket, valamint ajánlásokat az energiafelhasználás költséghatékony javítására vonatkozóan.

A fentieknek megfelelően megszületett az energetikai tanúsítvány és az ehhez kapcsolódó jogszabály. Definíció szerint egy igazoló okirat, amely az épületnek vagy rendeltetési egységnek az épületenergetikai teljesítőképességét tartalmazza.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet -
a tanúsítvány készítését előíró jogszabály

Ez a rendelet határozza meg munkánk feltételeit, többek között azokat az eseteket, amikor kötelező a tanúsítvány elkészítése, és más kapcsolódó kérdéseket.
A jogszabály megnyitása »

Milyen építményekre terjed ki a rendelet hatálya?

A rendelet azokra az épületekre terjed ki, "amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására". Ez gyakorlatilag az összes fűthető építményt jelenti, de a rendelet több kivételt is felsorol (lásd a kivételek bekezdést).

Milyen esetben kell elvégezni az épület besorolását?

Ha az építmény/rendeltetési egység

  • eladásra kerül
  • bérbeadják
  • új épületre kérnek használatbavételi engedélyt

Kivételek

Nem kell energiatanúsítvány az:

Országos Építésügyi Nyilvántartás

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló alkalmazások elektronikus formában működő központi rendszere. Felállítását a 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet írta elő.

e-tanúsítás

A rendszeren belül az e-tanúsítás olyan elektronikus alkalmazás, amely biztosítja a tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és nyilvántartását. Minden elkészített tanúsítványt kötelességünk itt regisztrálni. Hozzáférést csak a tanúsításra jogosultak kaphatnak.

TanúsítasHogyan kerül hitelesítésre?

Azok a tanúsítványok tekinthetők hitelesnek, melyeket a tanúsító feltöltött az e-tanúsítás adatbázisába. Ha ez megtörtént, egy egyedi HET azonosítót kap minden dokumentum.

HET szám

A HET (Hiteles Energetikai Tanúsítvány) szám, az az egyedi azonosító sorszám, amely a tanúsítvány előlapjának jobb felső részén olvasható. Ezen szám alapján kereshetők vissza és ellenőrizhetők le a tanúsítványok.

Az ingatlan adásvételi szerződésében szerepeltetni kell, hogy az adott rendeltetési egységre a 176/2008-as rendelet alapján kell-e tanúsítást végezni; ha igen, akkor rögzíteni kell a vevő nyilatkozatát, hogy az adott HET sorszámú energiatanúsítványt az eladótól átvette.

Az energiatanúsítvány ára a jogszabályban

Minden tanúsító saját tanúsítási árlista alapján dolgozhat, a jogszabályban a mérnöki órabér legmagasabb értéke van rögzítve (5500 Ft/óra). Az ügyfél által fizetett díjba beszámítható az utazással és felméréssel töltött idő is, de a legtöbb vállalkozás - ahogy mi is - rögzített díjtáblázat szerint végzi a szolgáltatást.

Kik végezhetnek tanúsítást?

A 244/2006. (XII. 5.) szakmagyakorlásról szóló kormányrendelet szerint: épületenergetikai tanúsítói vizsgával és kamarai névjegyzéki regisztrációval rendelkező szakirányú végzettségű magánszemélyek, vagy ilyen személyt alkalmazó/megbízó szervezetek. A tanúsítói vizsga megszerzésének feltétele a megfelelő egyetemi végzettség, büntetlen előélet és minimum egy éves szakmai tapasztalat. Bárki megtekintheti a tanúsítók listáját a Mérnöki és az Építész Kamara névjegyzékében.

Építészeti tervek vagy más dokumentumok kellenek-e a vizsgálathoz?

Nem, amennyiben használt lakásról van szó. Újépítésű ingatlanok tanúsítása a kiviteli tervek és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján történik. Régebbi épületeknél általában már elvesztek az eredeti tervek, így szükséges az építészeti felmérés, amit a helyszíni szemlekor végzünk el. Ennek díja benne van az árszabásunkban, azonban, ha mégis rendelkezik valamilyen tervdokumentummal, azt mindenképp szeretnénk megtekinteni, mert nagymértékben segítheti munkánkat. Emellett a helyrajzi számot és a pontos címet kell előkészítenie számunkra.

Meddig érvényes a dokumentum?

10 évig érvényes, a kiállítástól számítva. Csak abban az esetben marad hatályos a lakás zöldkártya ennyi ideig, ha a követelményszintek nem szigorodnak, és nem kerül sor olyan módosításra az ingatlanon, ami a tanúsítvány tartalmát elavulttá teszi (pl. hőszigetelés, ablakcsere, fűtési rendszer átalakítása). Ha ilyen átépítésre sor kerül, akkor aktualizálni kell a számításokat, de természetesen csak abban az esetben, ha újra szükségessé válik az energiatanúsítvány.

Hirdetésben szerepelnie kell a besorolásnak?

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy eladásra, bérbeadásra kínáló hirdetésben fel kell tüntetni a besorolást, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll. Az előírás tehát létezik, azonban hogy ezt betartják-e a gyakorlatban, csak nehézkesen ellenőrizhető.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energiafelhasználási jellemzőinek meghatározásáról

Ez a jogszabály definiálja azt a számítási módszert, amit széles körben alkalmazunk az épületenergetikai számításokhoz. Többek között ezzel a módszerrel készülnek az energetikai tanúsítványok, a pályázati számítások és az építési engedélyezési eljáráshoz készülő hőtechnikai számítások is.

Ebben a rendeletben vannak leírva azok a követelményszintek, amit minden új építésű épületre alkalmazni kell, és ami a minőségi besorolási osztályok referencia alapjául szolgál.

Követelményszintek

  1. Megengedett hőátbocsátási tényezők: az egyes szerkezeteknek önmagukban is teljesíteniük kell egy adott hőszigetelési szintet.
  2. Fajlagos hőveszteségtényező: az épületet önmagában értékeli (a gépészeti rendszer figyelembe vétele nélkül), biztosítva, hogy az egyes szerkezetek mellett az épület önmagában is elérjen egy bizonyos minőséget.
  3. Összesített energetikai jellemző: a teljes épület energiafogyasztását számszerűsíti, mértékegysége KWh/m²év (egy négyzetméterre jutó éves fogyasztás), megengedett legnagyobb értéke az épület rendeltetésétől függ (lakó, oktatási, iroda, egyéb).

Mi történhet, ha nem készül energiatanúsítvány?

Szabálysértési bírsággal sújtható 50 ezer forintig terjedően. Ettől kellemetlenebb helyzet is előállhat, ha például a vevő utólag szerez tudomást az ingatlan kedvezőtlen besorolásáról, és mivel elmulasztották biztosítani számára az erre vonatkozó információt, kárigényt támaszt – teljesen megalapozottan. A földhivatal a hatályos - ingatlan nyilvántartásról szóló -1997. évi CXLI. törvény alapján nem kérheti az energiatanúsítványt, mivel az nem szerepel a tulajdonjog átírásához szükséges feltételek között.

Energetikai tanúsítványhoz kapcsolódó jogszabályok

Információ
+36-70-637-92-93