+36-70-637-92-93
Üdvözöljük! Ha kérdése van, várjuk levelét vagy telefonhívását!
kérdése van? oldaltérkép megrendelőlap

Minőség, számítások és a tanúsítvány tartalma

Épületek minősítési osztályai

A jobb oldali táblázatban a lehetséges minősítési osztályok láthatóak. A besorolás alapja az összesített energetikai jellemző és a követelményszint százalékos aránya. A referencia érték a "közel nulla energiaigény" uniós előírása alapján van rögzítve a BB kategória aljához, a többi kategóriát ehhez viszonyítjuk, és az ettől mért százalékos eltérés alapján kapja a besorolási jelzést az ingatlan. A dupla betűjelzés arra szolgál, hogy a korábbi években alkalmazott, enyhébb szigorúságú skálával ne legyen összekeverhető az új rendszer.

AA++ Minimális energiaigényű < 40 %
AA+ Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú 41–60 %
AA Követelménynél jobb 61–80 %
BB Követelményeknek megfelelő 81–100 %
CC Korszerű 101–130 %
DD Korszerűt megközelítő 131–160 %
EE Átlagosnál jobb 161–200 %
FF Átlagos 201–250 %
GG Átlagost megközelítő 251–310 %
HH Gyenge 311-400 %
II Rossz 401-500 %
JJ Kiemelkedően rossz 501 < %

Az ingatlanállomány minősége

Az alábbi grafikonon megtekinthető az Országos Építésügyi Nyilvántartásba beérkezett tanúsítványok besorolása Budapesten. Az értelmezéshez tudni kell, hogy a BB és annál jobb kategóriák eléréséhez megújuló energiaforrással is rendelkezni kell (napelem, napkollektor, biomassza stb.), ez okozza az alacsony darabszámot ezekben az osztályokban. A skála a 2017 év végéig elkészített tanúsítványok statisztikáit tartalmazza.

grafikon az átlagos besorolásról Budapesten

TanúsítasAz energiatanúsítvány tartalma

Összefoglaló lap

Ezt az előlapot az e-tanúsítás kormányzati portálja generálja, amikor a tanúsítványt beküldjük az adatbázisba. Ezen az oldalon megtalálható az ingatlan címe, helyrajzi száma, a megrendelő neve és lakcíme, a legfőbb kalkulációs mutatószámok a besorolással együtt, a javaslati rész kivonata, és a javaslat megvalósításával elérhető besorolás.

Kalkuláció

A besorolás alapjául szolgáló számítási rész meglehetősen szakmai jellegű, ebben részletesen dokumentálva vannak a számítás alapjául szolgáló gépészeti és épületszerkezeti jellemzők. Itt megtalálhatók a lakásról felvett rétegrendek, nyílászárók és más számítási alapadatok, többek között a gépészeti rendszerekről.

Hogy milyen besorolást kap az ingatlan, a tényezők két fő csoportjától függ: milyen a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége - ezáltal mekkora a hőveszteség, és hogy ez a hőveszteség milyen energiaforrásból és mekkora hatásfokkal van pótolva. A tanúsítványban tulajdonképp az energiafelhasználást számoljuk ki, és ezt az alapterülettel elosztva egy négyzetméterre vonatkoztatjuk, így biztosítva hogy a számérték független legyen az ingatlan méretétől.

A tanúsítványban a minőséget a vizsgált rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a viszonyítási alapként szolgáló rendeltetési egység ugyanezen mutatójának százalékban kifejezett arányával jellemezzük. Ennek az arányszámnak az értéke alapján határozzuk meg az ingatlan minőségi osztályának betűjelét a besorolási táblázat szerint. A számításokat kötelezően a 7/2006 TNM rendelet szerint kell végeznünk.

Javaslati rész

A tanúsítvány készítője írásos javaslatot kell, hogy tegyen azokról a korszerűsítésekről, amelyeket a leginkább indokoltnak vél. A javaslatban tételesen felsorolásra kerül, hogy mely szerkezetek milyen beavatkozást igényelnek, és ezek nagyságrendileg mekkora beavatkozási munkával járnak. Külön tárgyaljuk az épületszerkezetek és a gépészeti rendszerek fejlesztési lehetőségeit. A megfogalmazott javaslatok semmilyen kötelezettséggel nem járnak. A javaslatok egyidejű megvalósítása esetén elérhető besorolás is itt szerepel, ami azt hivatott megmutatni, hogy milyen szintre lehet feljavítani a lakást/rendeltetési egységet az ésszerűség keretei között.

Hogyan javítható az energiaosztály?

Az alábbi fejlesztésekkel lehetőség van a minőség - és egyben a besorolás – javítására:

  • a hőveszteség csökkentésével: a szerkezetek hőszigetelő képességének javításával, jobb ablakok, falazatok alkalmazásával. A javaslati részben leírtak megvalósításával,
  • olcsóbb energiahordozók alkamazásával: pl fatüzeléssel, megújuló energiák bevonásával (napkollektor, fotovoltaikus elemek), hálózati villamos áram használatának kerülésével,
  • magasabb hatásfokú épületgépészeti berendezésekkel: pl. kondenzációs gázkazán telepítésével, hővisszanyerős szellőztetéssel stb.

A javaslatban felsoroljuk a racionális keretek között fejleszthető épület-elemeket, és fejlesztési módjukat.

Kell-e a helyszíni szemle?

Igen, a szakmai álláspont szerint minden esetben kell helyszíni szemlét tartanunk, ez alól csak az jelent kivételt, ha a tanúsítvány új épületre készül, a használatbavételi bejelentés kötelező mellékleteként. Ebben az esetben a kiviteli tervek és a felelős műszaki vezető nyilatkozata alapján készül a számítási dokumentáció.

Mit kell megtekinteni a szemle során?

Ha nem állnak rendelkezésre építészeti tervek (használt lakások esetében általában ez a helyzet), akkor fel kell mérni a rendeltetési egység alaprajzát, falait, födémeit, ablakait, stb. (minden hűlő felületét). Feljegyezzük az üzemelő gépészeti berendezések kazánok, hőtermelők, légkondicionálók, légtechnikai gépek típusát és paramétereit. Ezek az adatok szolgálnak majd a számítás alapjául.

Tanúsítás használatbavételi engedélyhez

Abban az esetben, ha a közelmúltban új épületet épített, a használatbavételi bejelentéshez kapcsolódóan előírják az energiatanúsítvány elkészíttetését. Ilyenkor helyszíni szemlét tartani nem kötelező, a saját mérések helyett a kiviteli tervrajzokból dolgozunk, aminek a valóságtartalmát a felelős műszaki vezető nyilatkozatban igazolja. Ha Ön új építéshez kéri munkánkat, akkor kérjük előkészíteni az építési hatóság használatbavételt engedélyező határozatát, az ingatlan adatait, a kiviteli terveket, és a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot.

Hőkamerás vizsgálat

Általános esetben nincs szükség hőkamerás vizsgálatra a tanúsítvány elkészítéséhez, mivel az épületszerkezetek – kevés kivételtől eltekintve - e nélkül is azonosíthatóak. A hőkamerás méréseket általában hibafeltárásra alkalmazzák, és erre is csak az év leghidegebb hónapjaiban van lehetőség. Kellően nagy a hőmérsékletkülönbségre van szükség a külső-belső tér között, ugyanis csak ekkor válnak láthatóvá a hőáramok a kamera számára.

Milyen számítási lehetőségek nyílnak a tanúsítvány elkészítése után?

Miután elkészült a számítás a tanúsítványhoz, igen pontos becslésekkel lehet élni az egyes korszerűsítések megtérülését illetően. Gyakorlatilag Forintra pontosan meg lehet állapítani, hogy egy hőszigetelés mennyi megtakarítást eredményez a fogyasztásban. Ez az érték összevethető a beruházási költséggel, ami alapján meghatározható a megtérülési idő. Gyakori kérdés például, hogy hány centi vastag homlokzati hőszigetelést alkalmazzunk; többek között ez is egyértelműen megállapítható a számítások alapján.

Van-e hatása a tanúsításnak és a besorolásnak az ingatlan piaci értékére?

A tanúsítási koncepció fő célja, hogy a jobb energetikai minőségű épületeket részesítsék előnyben a piaci szereplők. Amint ez megvalósul, szükségszerűen befolyásolja a piaci árakat is, hiszen bizonyos ingatlanok könnyebben eladhatóak lesznek. A gyakorlatban – legalábbis Magyarországon - ez még nem érzékelhető, néhány nyugat-európai országban azonban már sokkal tájékozottabb a lakosság, nagyobb hangsúlyt fektetnek az energiaosztályra, ami a piaci árakra is hatással van.

Információ
+36-70-637-92-93